Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Żółwin, gm. Brwinów


- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Moszna - Wieś i Moszna - Parcela,  , gm. Brwinów 

- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Żółwin, gm. Brwinów