język migowy

Dane przestrzenne

Opublikowano:

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 23 w Brwinowie, gm. Brwinów

tif

legenda

Rozmiar: 9.50 mb

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy