Gmina Brwinów odda w dzierżawę dwa lokale użytkowe (nr 7 i 11) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wadium należy wpłacić do 15 listopada 2021 r.

Czytaj więcej...

1 grudnia 2021 r. odbędzie się przetarg na sprzedaż udziału w niezabudowanej działce o powierzchni 0,8752 ha, położonej w miejscowości Moszna-Parcela. Cena wywoławcza: 1,1 mln zł.

Czytaj więcej…

Gmina Brwinów informuje, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, o oddaniu w użytkowanie działki wraz ze świetlicą wiejską w Kaniach.
 
Czytaj więcej…

Gmina Brwinów odda w dzierżawę trzy lokale użytkowe w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Miejsce, termin i warunki uczestnictwa w przetargu zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym ogłoszeniu.  

Czytaj więcej

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż ½ udziału w działce znajdującej się w Mosznie Parceli przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną. Przetarg obędzie się 30 lipca 2021 r.