31 sierpnia oraz 1 września 2022 r. odbędą się przetargi dotyczące działek budowlanych przy ul. Pigwowej w Brwinowie. Powierzchnia oferowanych działek wynosi 900 oraz 1141 m kw. Z wyprzedzeniem należy wpłacić odpowiednie wadium.

Gmina Brwinów zamierza sprzedać nieruchomość o powierzchni 3594 m kw. położoną przy drodze wojewódzkiej nr 719 w Kaniach (wjazd od ul. Szkolnej) z przeznaczeniem pod usługi nieuciążliwe. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.  

Czytaj więcej

Gmina Brwinów zamierza sprzedać nieruchomość gruntową w centrum miasta o powierzchni 579 m kw. zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o pow. całkowitej 657,70 m kw. Przyszły nabywca otrzyma bonifikatę z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.

Czytaj więcej…

Przedmiotem sprzedaży w trybie bezprzetargowym będzie nieruchomość gruntowa położona w Otrębusach przy ul. Natalińskiej 23, zabudowana budynkiem o charakterze handlowo-usługowym stanowiącym odrębną nieruchomość będącą własnością użytkownika wieczystego

Wykaz nr 10 - treść

Wykaz nr 10 - sprostowanie treści