W poniedziałek wydał 21 czerwca 2021 r. Burmistrz Gminy Brwinów zarządzenie nr 49.2021 wprowadzające na terenie Gminy Brwinów ograniczenia w korzystaniu z wody dostarczanej przez sieć wodociągową. Zakaz dotyczy podlewania ogrodów, napełniania przydomowych basenów itp. w godzinach 15.00-24.00.

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje o ponownym uruchomieniu dostawy wody w cysternach w dniach 19-20 czerwca br. do Owczarni (przy placu zabaw przy ul. Małej) oraz do Żółwina (na parkingu przy Orliku przy ul. Szkolnej).

Papierowe wydanie „Ratusza” wkrótce trafi do punktów dystrybucji. Internauci już teraz mogą zapoznać się m.in. z programem Festiwalu Otwarte Ogrody (str. 5-6) oraz z informacją burmistrza Arkadiusza Kosińskiego na temat ostatnich problemów z dostawami wody (str. 3).

Czytaj więcej…

Urozmaicony program wydarzeń artystycznych i interesujących spotkań w Brwinowie, Otrębusach i Koszajcu pozwoli na ciekawe spędzenie czasu oraz poznanie gościnnych i życzliwych gospodarzy ogrodów.

Kompleksowa przebudowa ulicy Polnej w Otrębusach jest już na finiszu. A na początku lipca w jej pobliżu rozpoczną się kolejne roboty drogowe – przebudowa odcinka ul. Sadowej. Planowane zakończenie tej ważnej dla Otrębus inwestycji ma nastąpić jesienią.

W związku z zaistniałą sytuacją awaryjną od 12 do 14 czerwca 2021 r. uruchomione zostaną punkty poboru wody w Owczarni (przy placu zabaw przy ul. Małej) oraz w Żółwinie (na parkingu przy Orliku przy ul. Szkolnej). Dodatkowo w godz. 6.30-22 będzie czynny punkt czerpalny (kurek hydrantowy) przy OSP Żółwin.

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prosi, aby w upalne dni wykorzystywać wodę do celów niebytowych (np. do podlewania trawników i ogrodów oraz napełniania basenów) między godz. 23 a godz. 6 rano.

Od 9 do 14 lipca 2021 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Brwinów.