Z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się uroczystości w Brwinowie.

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana złożyli ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W czwartek 3 maja przypada 227. rocznica uchwalenia Konstytucji. Z tej okazji w Brwinowie odbędą się uroczystości przy Rynku oraz widowisko historyczne.

Gmina Brwinów sukcesywnie odnawia przydrożne krzyże i kapliczki. Te obiekty małej architektury mają znaczenie nie tylko jako miejsca kultu religijnego, lecz jako świadectwa tradycji i historii lokalnej i narodowej. 1 maja została poświęcona odnowiona kapliczka upamiętniająca doktora Stanisława Skudrę, majora WP, „brwinowskiego Judyma”.

22 i 24 maja 2018 r. będą wykonywane badania mammograficzne. Mammobus zaparkuje przy ul. Moniuszki oraz przy OSP Brwinów.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej 4 maja w Kaniach i Otrębusach, 7 maja w Brwinowie oraz 8 maja w Owczarni.

Najbliższa niedziela 29 kwietnia zapowiada się interesująco. Na wszystkich, którzy jeszcze nie mają planów, czekają m.in. otwarcie pluskowiska w parku, finisaż wystawy oraz przedstawienie teatralne.

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów będą pełnić dyżury w czasie wakacji. Został już ustalony harmonogram.