język migowy

OKRĘG NR 1 - PÓŁNOCNA CZĘŚĆ BRWINOWA

Opublikowano:
KATARZYNA GÓRSKA

KATARZYNA GÓRSKA, zam. Brwinów – KWW Arkadiusza Kosińskiego „Dobro Wspólne” 

Członek Komisji Kultury, Oświaty i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych.

Dyżur: II poniedziałek miesiąca 16:00-17:00 w Urzędzie Gminy Brwinów


"Całym sercem czuję się brwinowianką, choć zamieszkałam tu dopiero po ślubie w 2003 r. Jestem mamą dorosłego już syna i nastolatki. Mam duże doświadczenie w organizacji imprez i wydarzeń o charakterze społecznym oraz eventów komercyjnych. Od lat angażuję się w życie lokalnej społeczności, począwszy od niesienia pomocy mieszkańcom w potrzebie, poprzez współprowadzenie Facebook’owej grupy Brwinów wspólne sprawy.”.

KACPER KOZŁOWSKI

KACPER KOZŁOWSKI zam. Brwinów – KW Prawo i Sprawiedliwość

Członek Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Inwestycji, Rolnictwa i Ekologii oraz Komisji Spraw Społecznych.

Dyżur: 


Ekonomista, menadżer, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna. Doradca w zakresie projektów infrastrukturalnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zajmuje się także optymalizacją procesów biznesowych w spółkach. Współautor publikacji na temat zarządzania, wdrażania partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji. Ekspert w Instytucie Sobieskiego w Fundacji Centrum PPP.

Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Miłośników Gończego Polskiego, Federacji Organizacji Obywatelskich, Związku Kynologicznym w Polsce, a także w Polskim Związku Łowieckim. Członek Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia Warszawa. Hobby: nurkowanie i długie wędrówki po górach.

ADRIANNA OLCZAK

ADRIANNA OLCZAK zam. Brwinów – KWW Arkadiusza Kosińskiego „Dobro Wspólne”

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, członek Komisji Inwestycji, Rolnictwa i Ekologii oraz Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.

Dyżur: I wtorek miesiąca 17:00-18:00 w Urzędzie Gminy Brwinów


Absolwentka Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystki, pracuje w Warszawie w dziale rozliczeń dużej firmy z branży turystycznej. Zamężna, dwóch synów. Radna w latach 2014–2018 oraz 2018–2024.

"Dotychczasowa praca w Radzie Miejskiej była okresem wytężonej aktywności, szczególnie w ostatniej kadencji, kiedy byłam przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, zajmującej się m.in. zagadnieniami z zakresu pomocy społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, bezpieczeństwa, straży miejskiej i ochotniczych straży pożarnych. Jestem aktywnym członkiem Komitetu Rewitalizacji oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Nie zaprzestałam działalności społecznej – jestem skarbnikiem Stowarzyszenia Projekt Brwinów.".

MAREK WINIARSKI

MAREK WINIARSKI zam. Brwinów – KWW Arkadiusza Kosińskiego „Dobro Wspólne”

Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych oraz członek Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.

Dyżur: ostatni czwartek miesiąca 11:00-12:00 w Urzędzie Gminy Brwinów


"Jestem człowiekiem, który buduje, łączy i wspiera. W pracy radnego zawsze kierowałem się najwyższą wartością – dobra naszej wspólnoty. Doskonale wiem, jak skutecznie działać w świecie samorządu terytorialnego, gdzie i do kogo złożyć odpowiednie wnioski, w jaki sposób wystąpić z inicjatywą społeczną, dzięki czemu mogę efektywnie pomagać moim wyborcom.

Do Rady Miejskiej zawsze startowałem z listy społecznej, nigdy partyjnej, ponieważ problemy i sprawy w gminie są lokalne, a nie ogólnokrajowe.".

MACIEJ ŻUKOWSKI

MACIEJ ŻUKOWSKI zam. Brwinów – KKW Koalicja Obywatelska

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rolnictwa i Ekologii oraz członek Komisji Spraw Społecznych.

Dyżur: III wtorek miesiąca 16:30-17:30 w Urzędzie Gminy Brwinów


Wykształcenie wyższe, absolwent Szkoły Głównej Handlowej (kierunki studiów: finanse i rachunkowość oraz zarządzanie i marketing). Obecnie pracuje jako doradca klienta w branży IT.

W latach 2018–2024 radny Rady Miejskiej w Brwinowie, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Zainteresowania: urbanistyka, historia, geopolityka, astronomia, sport.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy