język migowy

Wyłożenie planu

Opublikowano:

Wyłożenie  projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 23 w Brwinowie, gm. Brwinów "  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy