język migowy

Wyłożenie

Opublikowano:

Wyłożenie do publicznego wglądu fragmentów projektu " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, obejmującej obszar nr 9a i 9b, stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów"  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem ponownego wyłożenia są fragmenty projektu planu:
 - w zakresie części tekstowej - tekst planu zaznaczony czcionką koloru czerwonego, 
- w zakresie części graficznej - fragmenty obszarów, których granice oznaczono kolorem niebieskim na rysunku planu

 

Załączniki obejmują:

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszar nr 9a i 9b, Brwinów - tekst .

2. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszar nr 9a i 9b, Brwinów - rysunek.

3. Uzasadnienie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszar nr 9a i 9b, Brwinów.

4. Prognoza  oddziaływania na środowisko  do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszar  nr 9a i 9b, Brwinów - tekst.

5. Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -  obszar nr 9a i 9b, Brwinów  - rysunek.

6. Oświadczenie do prognozy.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy