język migowy

Wyłożenie

Opublikowano:

Wyłożenie  projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Moszna - Parcela i Moszna - Wieś oraz we wsi Krosna - Wieś, gm. Brwinów"  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem wyłożenia jest część tekstowa planu w zakresie wprowadzonych zmian  - tekst planu zaznaczony czcionką koloru niebieskiego

Załączniki obejmują:

1. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Moszna - Parcela i Moszna - Wieś oraz Krosna - Wieś, gm. Brwinów - tekst

2. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Moszna - Parcela i Moszna - Wieś oraz Krosna - Wieś, gm. Brwinów - rysunek

3. uzasadnienie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Moszna - Parcela i Moszna - Wieś oraz Krosna - Wieś, gm. Brwinów

4. prognoza  oddziaływania na środowisko  do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Moszna - Parcela i Moszna - Wieś oraz Krosna - Wieś, gm. Brwinów

5. załącznik do prognozy - oświadczenie autora

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy