Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na dwie dyscypliny, które nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do poniedziałku 16 kwietnia 2018 r. do godziny 18:00.
Ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia

W związku z weekendowym remontem wiaduktu i czasowym zamknięciem przejazdu przez tunel w Brwinowie w dniach 23-25 marca 2018 r. obowiązywać będzie zmieniony rozkład komunikacji autobusowej ZB oraz ZBA.

Trwa modernizacja linii kolejowej 447. W piątek 23 marca rozpoczną się kolejne prace „w tunelu” w Brwinowie związane z wymianą drugiego wiaduktu pod torami podmiejskimi i potrwają do poniedziałku 26 marca do godz. 4.00.  

Stowarzyszenie Jeździeckie Szarża złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert (nabór uzupełniający) na realizację zadań publicznych w 2018 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie wyniku

Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie Radia Bogoria wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz reprezentacja Gminnego Ośrodka Kultury – dyrektor Anna Sobczak i kierownik ds. sportowych Paweł Bartosiewicz.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej 13 marca w Brwinowie 14 i 15 marca w Kaniach i Otrębusach.

Spółka Wodna Brwinów podsumowała swoją działalność w 2017 r. Delegaci udzielili absolutorium zarządowi i uchwalili budżet na 2018 r.