Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił kolejną edycję Programu Stypendia Pomostowe 2019/2020.

Skan

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apeluje do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw.

Czytaj więcej...

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami podany jest do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu.

Sejmik Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów , których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne i rozpoczęciu konsultacji społecznych.


Więcej informacji

KRUS zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.