język migowy

BEZPŁATNA REHABILITACJA DLA DZIECI ROLNIKÓW

Opublikowano:

Oddział Regionalny KRUS w Warszawie zachęca do skorzystania z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie.

Trwający 21 dni turnus rehabilitacyjny łączy wypoczynek z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego dla dzieci urodzonych w latach 2008-2016. Turnus skierowany jest do dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

Dzieci będą miały możliwość skorzystania z turnusu organizowanego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” w Świnoujściu w terminie 11.08-31.08.2023r. Całkowity koszt pobytu oraz dojazdu wynajętym autokarem pokrywa KRUS. Dodatkowo uczestnicy turnusów objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wymagane dokumenty (linki do PDF):

Komplet dokumentów należy złożyć do 31 maja 2023r. w Oddziale Regionalnym KRUS, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa. Dodatkowe informacje: tel. 22 590 68 58 lub 22 590 68 05.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy