Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego prowadzone są w kolejnym miesiącu w trzech obszarach: badań środowiska przyrodniczego, inwentaryzacji środowiska wodnego oraz pomiarów akustycznych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza młodzież w wieku od 15 do 23 lat do udziału w konkursie filmowym „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”.

W ostatnim czasie odnotowano przypadki wścieklizny u lisów. Mazowiecki Lekarz Weterynarii zaleca ostrożność i unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami oraz zwraca uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom domowym.

Czytaj więcej…

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Mazowsze bliskie sercu” fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Temat tegorocznej edycji konkursu - „Odpocznij na Mazowszu”.

W związku z planowaną budową Centralnego Portu Komunikacyjnego prowadzone są obecnie badania w zakresie ochrony środowiska. Dotyczą zarówno środowiska przyrodniczego i wodnego (w tym m.in. jakości wód powierzchniowych), jak również poziomu hałasu.