Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Żółwin, gm. Brwinów


- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Moszna - Wieś i Moszna - Parcela,  , gm. Brwinów 

- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Żółwin, gm. Brwinów

Wyłożenie projektu: "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, obejmującej obszar nr 9a i 9b, stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów"  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.