Gmina Brwinów ukończyła kolejny etap budowy kanalizacji w Owczarni. Do sieci będą mogli podłączać się mieszkańcy ulic Żółwińskiej, Wazów, Łokietka, Mieszka I, Chrobrego, Anny Jagiellonki, Jadwigi, Kingi oraz Bony.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.: w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie

 

W sobotę 24 marca na terenie gminy Brwinów zostanie przeprowadzona mobilna zbiórka elektroodpadów. W zamian za zużyty sprzęt będzie można otrzymać sadzonki roślin. Wyznaczono cztery punkty odbioru elektroodpadów: w Brwinowie, Otrębusach, Mosznie i Żółwinie.

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie organizuje konferencje i warsztaty pod hasłem „Nowoczesne kierunki rozwoju edukacji i aktywności fizycznej”. 17 marca tematem przewodnim będzie koszykówka, a 14 kwietnia – badminton.

Burmistrz Gminy Brwinów przypomina użytkownikom wieczystym nieruchomości gminnych o konieczności uiszczenia opłaty rocznej za 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, w dotychczasowej wysokości. Termin wnoszenia opłat za rok bieżący upływa 31 marca 2018 r.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego w gminie Brwinów.

Zarządzenie [PDF]

Ponad 50 tys. zł to środki, które gmina Brwinów pozyskała na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

 

W związku z pracami prowadzonymi na linii kolejowej i utrudnionym przejazdem przez tunel, od środy 28 lutego 2018 r. do zakończenia prac, wszystkie kursy autobusów linii B6 (Pruszków) i B8 (Podkowa Leśna) będą się rozpoczynać z przystanku Brwinów Urząd Gminy. Kursy linii B6 będą się kończyć na przystanku Zespół Szkół Ogólnokształcących, a linii B8 na przystanku Brwinów Urząd Gminy.