Od 1 maja br. zmienią się rozkłady jazdy autobusów linii B6, B7, B8 oraz B 11. Na trasie tych linii zostanie dodany przystanek Brwinów Sportowa/Leśna.

Czytaj więcej...

Szpital Powiatowy w Pruszkowie zawarł z gminą Brwinów porozumienie, w ramach którego oferuje posiadaczom Brwinowskiej Karty Mieszkańca wykonanie badań na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 po obniżonych cenach.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) to nie tylko obywatelski obowiązek. Kto dokona spisu przez internet, ma szansę na wygranie samochodu osobowego i bonów na zakupy o wartości 500 zł lub 1000 zł.

brwinowRadni przegłosowali podczas sesji 22 kwietnia 2021 r. apel w sprawie potępienia aktów wandalizmu w obiektach sakralnych oraz poszanowania przekonań i symboli religijnych.

Czytaj więcej [PDF]

Konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Brwinów na lata 2021–2027” zostaną przeprowadzone w dniach od 4 maja do 4 czerwca 2021 r.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania tradycji harcerskich oraz aktywizacji seniorów z gminy Brwinów. Oferty można składać do 20 maja 2021 r. do godz 16.

Ogłoszenie konkursu w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Od stycznia 2021 r. zmieniły się zasady odbierania bioodpadów na terenie gminy Brwinów. Częstotliwość ich odbioru jest różna w poszczególnych okresach roku.

001Brwinów otrzyma dotację samorządu województwa mazowieckiego na rozbudowę ulicy Kępińskiej. 22 kwietnia br. została podpisana umowa na przekazanie dofinansowania dla tej inwestycji.