Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, odbędzie się dnia 28 czerwca 2021 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 15 czerwca 2021 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 r. o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 14 czerwca 2021 r. o godz. 18.00 w siedzibie Przedszkola w Otrębusach przy ul. dr. Mariana Piaseckiego 2A.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 15 czerwca 2021 r. o godzinie 18:30, w trybie zdalnym.