Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 18.00  w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

XXIV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji odbędzie się 25 czerwca 2020 r. o godz. 1700 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Józefa Piłsudskiego 11 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 15 czerwca 2020 r. o godz. 17.30, w Urzędzie Gminy Brwinów ul. Grodziska 12.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie 09 czerwca 2020 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 16 czerwca 2020 r. o godzinie 17:00, w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie.