Zapraszam na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się 17 czerwca 2021 r. o godz. 1700 w Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 28 maja 2021 roku o godz. 19.00 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r. o godz. 17.00 w formie zdalnej.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 25 maja 2021 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 27 maja 2021 roku (czwartek) o godz. 17:00.