Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 27 lipca 2021 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 29 lipca 2021 roku (czwartek) o godz. 18:00.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 19 lipca 2021 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 12 lipca 2021 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 30 czerwca 2021 roku o godz. 18.00 posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12.