Zapraszam na XXVI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji,która odbędzie się 24 września 2020 r. o godz. 1630 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury Oświaty i Sportu odbędzie się 07 września 2020 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 31 sierpnia 2020 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 31 sierpnia 2020 r. o godz. 18.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 06 sierpnia 2020 r. o godz. 15.30  w Szkole Podstawowej nr 1, przy ulicy Piłsudskiego 11 w Brwinowie.