Posiedzenie Komisji Kultury Oświaty i Sportu odbędzie się 07 października 2020 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 30 września 2020 r. o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 29 września 2020 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 28 września 2020 r. o godz. 17.00, w Urzędzie Gminy Brwinów ul. Grodziska 12.