Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 27 października 2020 r. o godzinie 18:00, posiedzenie w trybie zdalnym.

W trybie przewidzianym w art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 1815), zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 12 października 2020 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej OSP przy ul. Pszczelińska 3 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 8 października 2020 r. o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury Oświaty i Sportu odbędzie się 07 października 2020 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 30 września 2020 r. o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12.