Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) zwołuję XLVIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godz. 17:00, w zdalnym trybie obradowania.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. o godzinie 18:00 w Dworku „Zagroda” przy ul. Grodziskiej 57. w Brwinowie.

Zmiana lokalizacji posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Sportu zaplanowanego na dzień 25 kwietnia 2022 r. o godz. 18:30, posiedzenie odbędzie się w Dworku „Zagroda” przy ul. Grodziskiej 57 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 25 kwietnia 2022 r. o godz. 18:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12.