Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 28 stycznia 2020 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury Oświaty i Sportu, które odbędzie się 27 stycznia 2020 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

XVIII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, odbędzie się 30 stycznia 2020r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 28 stycznia 2020 r. o godzinie 17:00, w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej w Brwinowie.

W trybie określonym w § 26 ust. 6 Statutu gminy Brwinów przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr 69-IV z dnia 30 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2010 r. Nr 213 poz.7206, z późn. zm.) zwołuję XVII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 roku (piątek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.