Warszawska Kolej Dojazdowa zapowiada montaż nowych automatów biletowych oraz przeprowadzenie w marcu ankiety dotyczącej jakości swoich usług.

112logoMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej działalności gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową w mieście Brwinów.

Z wyników badań statystycznych korzystają m.in. organy państwa, przedsiębiorcy, uczniowie - wszyscy poszukujący informacji o kraju, województwie, regionie, czy miejscowości. Źródłem danych są nie tylko spisy powszechne, ale również systematyczne badania ankietowe.