W ostatnim czasie odnotowano przypadki wścieklizny u lisów. Mazowiecki Lekarz Weterynarii zaleca ostrożność i unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami oraz zwraca uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom domowym.

Czytaj więcej…

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Mazowsze bliskie sercu” fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Temat tegorocznej edycji konkursu - „Odpocznij na Mazowszu”.

W związku z planowaną budową Centralnego Portu Komunikacyjnego prowadzone są obecnie badania w zakresie ochrony środowiska. Dotyczą zarówno środowiska przyrodniczego i wodnego (w tym m.in. jakości wód powierzchniowych), jak również poziomu hałasu.

Od 1 czerwca 2021 r. urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Podatnicy, którzy do tej pory posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie przypomina o obowiązku stosowania w handlu wag legalizowanych. Więcej informacji: tel. 22 581 92 62 (Warszawa, ul. Elektoralna 4/6) lub 22 721 14 74 (Bronisze, ul. Kwiatowa 11).