Europejska kampania „Rights for all seasons/prawa przez cały rok” zwraca uwagę na prawa pracowników sezonowych. Więcej informacji w urzędach prac oraz na stronach rights for all seasons lub EURES.

Od 5 do 26 lipca 2021 r. konsultowany jest program, który zakłada połączenie wszelkich dostępnych metod retencjonowania wody, aby ograniczyć ryzyko powodziowe oraz złagodzić skutki suszy. Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Na lata 2021-2022 zaplanowano realizację 38 projektów zapewniających rozwój cyfrowy w dziedzinach opieki zdrowotnej, edukacji, ochrony powietrza, planowania przestrzennego i in. Zainteresowani mogą zapoznać się z planowanymi kierunkami rozwoju społeczeństwa cyfrowego na Mazowszu.

Czytaj więcej...

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłasza kolejną edycję konkursu. Do 31 lipca br. można zgłaszać prace naukowe, popularno-naukowe i inne związane z problematyką rozwoju wsi lub prace prezentujące dorobek kulturowy, inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć, pamiętniki) itp. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną oraz możliwość wydania pracy w postaci książkowej.

W sezonie wakacyjnym i urlopowym ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży – także na placach zabaw i na obiektach małej architektury sportowo-rekreacyjnej.

Czytaj więcej…