logo-modrMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza rolników, producentów, wystawców, a także mieszkańców obszarów wiejskich i wszystkich zainteresowanych na czerwcowe Dni Pola.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Czytaj więcej...

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że 13 marca 2022 r. istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla PM10. Warto zrezygnować ze spacerów i ograniczyć wietrzenie pomieszczeń. Obowiązuje zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach.

Czytaj więcej…

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zwracają się z apelem o podpis pod deklaracją poparcia dla zachowania w narodowym dziedzictwie kultury Rzeczypospolitej Polskiej „Kodeksu Korwina”.

Ostatnie wichury w wielu gminach przyniosły ogromne straty. Jedna z nich – Dobrzyca, prosi o wsparcie i pomoc dla mieszkańców w odbudowie zniszczonych budynków.