język migowy

Konkurs „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”

Opublikowano:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym.

Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w dniu rozwiązywania testu, a jego tematyka w roku bieżącym dotyczy zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zalogować się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/ i do 20 listopada 2023 r. rozwiązać test złożony z 25 pytań jednokrotnego wyboru losowanych z puli 50, dotyczących wszystkich kampanii prewencyjnych KRUS. Nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto otrzyma 50 osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie.

Szczegółowe informacje i regulamin: www.gov.pl/krus

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy