Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że ze względu na pandemię wirusa Covid-19 wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 r. będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym osobom niepełnosprawnym programie System Obsługi Wsparcia (SOW).

Rolnicy mieszkający w miastach Mazowsza to wbrew pozorom spora społeczność liczona w tysiącach. Wielu z nich może nawet nie wiedzieć, że powinni wziąć udział w Powszechnym Spisie Rolnym. Część z nich posiada jedynie grunty rolne, ale ich nie użytkuje, albo prowadzi działalność rolniczą w bardzo ograniczonym zakresie i traktuje to hobbistycznie. Dlatego mogą myśleć, że obowiązek udziału w spisie rolnym ich nie dotyczy, a przysłany list Prezesa GUS z informacją o spisie to pomyłka. Trzeba to jednak sprawdzić, najlepiej dzwoniąc na infolinię tel. 22 279 99 99.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza serdecznie do udziału w II edycji Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT”.

Wojskowe Koło Łowieckie nr 203 „Daniel” informuje o terminach zbiorowych polowań na terenie gminy Brwinów.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, chcąc monitorować sytuację społeczną i ekonomiczną ludności, prowadzą badania zmian sytuacji społecznej w czasie pandemii – stąd prośba o wypełnienie anonimowej ankiety.