Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim informuje, że dysponuje komunalnymi osadami ściekowymi, które mogą być wykorzystane przez rolników do nawożenia pól.

Rada Państw Morza Bałtyckiego chce wspierać rozwiązania wzmacniające odporność regionu poprzez promocję inkluzyjności i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa. Nabór zostanie przeprowadzony w lutym i marcu 2021 r.

„Pracuj bezpiecznie!” - pod takim hasłem odbywać się będą w grudniu dwa konkursy dla rolników i ich domowników, które organizuje PT KRUS Błonie.

Forum Przedsiębiorczości, które odbędzie się 9 grudnia, będzie okazją do podsumowania działalności PARP. Polscy i zagraniczni przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, menadżerowie oraz eksperci z różnych dziedzin podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą. Udział jest bezpłatny, rejestracja nie jest wymagana.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty na działania związane z powrotem do aktywności zawodowej.