Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w gminie Brwinów. Ceny wszystkich nieruchomości zostały obniżone.


Brwinów, ul. Żwirowa: działka o pow. 3981 m²  przy ulicy Żwirowej 7 położona jest w atrakcyjnym miejscu, na terenie zurbanizowanym, w otoczeniu willowej zabudowy jednorodzinnej. Znajdują się na niej fragmenty przedwojennego budynku, który posiada ciekawą formę architektoniczną. Urząd Gminy Brwinów dysponuje inwentaryzacją budynku, która zawiera opis techniczny, widok elewacji, rzuty poszczególnych kondygnacji, a także opis i ocenę stanu istniejącego. Dokumentacja pozwala na odbudowę willi w pierwotnym kształcie, jeśli taka będzie wola inwestora.

Cena działki wraz z budynkiem 820 000 zł.
 


Parzniew: działka o powierzchni 9 697 m² , przeznaczona pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Jest to nieruchomość narożna, położona przy dwóch asfaltowych drogach publicznych, bezpośrednio sąsiadująca z osiedlem wielorodzinnym znajdującym się od strony północnej.
 
Cena działki 3 360 000 zł.
 

 
 
Kanie: działka o pow. 3 594 m² zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod usługi nieuciążliwe Znajduje się między drogą wojewódzką nr 719 (trasa Warszawa-Grodzisk Maz.), a ulicą Szkolną. Na działce znajdują się pozostałości budynku gospodarczego o powierzchni 30 m².

Cena działki wraz z budynkiem: 990 000 zł.
 

 
Informacji o nieruchomościach znajdujących się w wykazie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Gminy Brwinów: ul. Grodziska 12, pokój 204. Telefon 22 738-26-13 lub 22 738-26-53  fax 22 729-65-64.