Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu działek położonych w Brwinowie przy ul. Żwirowej, w Kaniach oraz w Parzniewie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż nieruchomości gruntowych znajdujących się w Brwinowie przy ul. Bratniej.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż nieruchomości gruntowych znajdujących się w Brwinowie przy ul. Bratniej. Są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi publiczne.
 

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu działek położonych w Brwinowie przy ul. Bratniej i Żwirowej oraz w Parzniewie i Kaniach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.
 

Gmina Brwinów planuje sprzedaż nieruchomości gruntowych znajdujących się w Brwinowie przy ul. Bratniej. Są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi publiczne. Można będzie je nabyć w przetargach w czerwcu i w lipcu 2015 r.