Burmistrz Gminy Brwinów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 od dnia 30 października 2015 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Brwinów: działka nr ew. 217/65 obr. Otrębusy, działka nr ew. 51/5 obr. 11, m. Brwinów.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu działek położonych w Brwinowie przy ul. Żwirowej, w Kaniach oraz w Parzniewie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż nieruchomości gruntowych znajdujących się w Brwinowie przy ul. Bratniej.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż nieruchomości gruntowych znajdujących się w Brwinowie przy ul. Bratniej. Są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi publiczne.
 

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu działek położonych w Brwinowie przy ul. Bratniej i Żwirowej oraz w Parzniewie i Kaniach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.