Gmina Brwinów planuje sprzedaż nieruchomości gruntowych znajdujących się w Brwinowie przy ul. Bratniej. Są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi publiczne.
 

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu działek położonych w Brwinowie przy ul. Bratniej i Żwirowej oraz w Parzniewie i Kaniach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.
 

Gmina Brwinów planuje sprzedaż nieruchomości gruntowych znajdujących się w Brwinowie przy ul. Bratniej. Są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi publiczne. Można będzie je nabyć w przetargach w czerwcu i w lipcu 2015 r. 
 

Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w gminie Brwinów. Ceny wszystkich nieruchomości zostały obniżone.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na wydzierżawienie działki pod uprawy rolne w Biskupicach. W pierwszym roku użytkowania nieruchomość zwolniona jest z czynszu.