Gmina Brwinów planuje sprzedaż działek znajdujących się przy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne, np. gastronomię.

Gmina Brwinów ogłosiła przetargi na sprzedaż działek położonych w Brwinowie przy ulicy Bratniej oraz w Kaniach przy ul. Szkolnej. Są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Kaniach.

Gmina Brwinów ogłosiła przetargi na sprzedaż 26 działek położonych w Brwinowie przy ulicy Bratniej. Są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż 20 działek położonych w Brwinowie przy ulicy Bratniej. Przetarg odbędzie się 28 lutego 2017 r.