Gmina Brwinów ogłosiła przetargi na sprzedaż działek położonych w Parzniewie oraz Kaniach. Przetargi odbędą się 16 listopada 2016 r.

Gmina Brwinów wystawiła na sprzedaż w drodze przetargu działki znajdujące się w Brwinowie przy ul. Bratniej. Są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż nieruchomości gruntowych znajdujących się w Brwinowie przy ul. Bratniej. Są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi publiczne.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu działek położonych w Kaniach i Parzniewie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową. Przetargi odbędą się 12 lipca 2016 r.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu działek położonych w Brwinowie przy ul. Żwirowej oraz w Kaniach przy ul. Szkolnej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.