Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, znajdującej się przy ul. Mickiewicza.

Ogłoszenie w BIP

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu 6 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne. Przetargi odbędą się 17 i 18 grudnia 2019 r.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż działki położonej w Kaniach przy ul. Szkolnej. Cena wywoławcza wynosi 950 tys. zł.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego znajdującego się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym w Brwinowie przy ulicy Wspólnej 6.

Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy znajdującej się w Otrębusach przy ul. Wiejskiej 1 a.