Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie 19 lokali użytkowych w pawilonach handlowo-usługowych na wyremontowanym targowisku.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu 2 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne. Pierwszy przetarg odbędzie się 26 sierpnia 2020 r.

Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę przy ul. Kępińskiej.

Czytaj więcej

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu 4 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne. Przetargi odbędą się 8 i 9 kwietnia 2020 r.

Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, znajdującej się przy ul. Mickiewicza.

Ogłoszenie w BIP