Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił czwarty ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie  niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 3,1414 ha w Parzniewie.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu pięciu działek położonych w Brwinowie oraz w Biskupicach, w Parzniewie i w Kaniach. Tereny te mają być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.

Do 17 stycznia 2014 r. mogą wpłacać wadium osoby chcące przystąpić do przetargów na sprzedaż dwóch działek położonych w Brwinowie przy ul. Suwalskiej oraz w Biskupicach.
 

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu trzech działek położonych w Brwinowie, przy ul. Żwirowej oraz Parzniewie i Kaniach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.

Gmina Brwinów w 2013 roku będzie sprzedawać grunty pod usługi nieuciążliwe oraz inwestycje mieszkaniowe wraz z działalnością rolniczą. Oferowane tereny znajdują się w Brwinowie oraz w sołectwach: Biskupice, Kanie, Koszajec, Parzniew.