Gmina Brwinów planuje sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Kaniach.

Gmina Brwinów ogłosiła przetargi na sprzedaż 26 działek położonych w Brwinowie przy ulicy Bratniej. Są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż 20 działek położonych w Brwinowie przy ulicy Bratniej. Przetarg odbędzie się 28 lutego 2017 r.

Gmina Brwinów wystawiła na sprzedaż w drodze przetargu działki znajdujące się w Brwinowie przy ul. Bratniej oraz w Kaniach przy ul. Szkolnej. Są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż 20 działek położonych w Brwinowie przy ulicy Bratniej. Przetarg odbędzie się 30 listopada 2016 r.