Gmina Brwinów odda w dzierżawę trzy lokale użytkowe w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Miejsce, termin i warunki uczestnictwa w przetargu zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym ogłoszeniu.  

Czytaj więcej

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż ½ udziału w działce znajdującej się w Mosznie Parceli przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną. Przetarg obędzie się 30 lipca 2021 r.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu 1 działki znajdującej się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne. Przetarg odbędzie się 24 czerwca 2021 r.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż 2 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne. Przetarg obędzie się 23 czerwca 2021 r.

Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę przy ul. Bratniej.

Czytaj więcej...