Papierowe wydanie „Ratusza” wkrótce trafi do punktów dystrybucji. Internauci już teraz mogą zapoznać się m.in. z programem Festiwalu Otwarte Ogrody (str. 5-6) oraz z informacją burmistrza Arkadiusza Kosińskiego na temat ostatnich problemów z dostawami wody (str. 3).

Czytaj więcej…

Urozmaicony program wydarzeń artystycznych i interesujących spotkań w Brwinowie, Otrębusach i Koszajcu pozwoli na ciekawe spędzenie czasu oraz poznanie gościnnych i życzliwych gospodarzy ogrodów.

Kompleksowa przebudowa ulicy Polnej w Otrębusach jest już na finiszu. A na początku lipca w jej pobliżu rozpoczną się kolejne roboty drogowe – przebudowa odcinka ul. Sadowej. Planowane zakończenie tej ważnej dla Otrębus inwestycji ma nastąpić jesienią.

W związku z zaistniałą sytuacją awaryjną od 12 do 14 czerwca 2021 r. uruchomione zostaną punkty poboru wody w Owczarni (przy placu zabaw przy ul. Małej) oraz w Żółwinie (na parkingu przy Orliku przy ul. Szkolnej). Dodatkowo w godz. 6.30-22 będzie czynny punkt czerpalny (kurek hydrantowy) przy OSP Żółwin.

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prosi, aby w upalne dni wykorzystywać wodę do celów niebytowych (np. do podlewania trawników i ogrodów oraz napełniania basenów) między godz. 23 a godz. 6 rano.

Od 9 do 14 lipca 2021 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Brwinów.

Lekkoatleci z Brwinowa, którzy startują w kategorii wiekowej masters, utrzymują formę. Konrad Bońda wrócił z 29. Mistrzostw Polski Masters w Wielobojach Lekkoatletycznych z czterema złotymi medalami oraz nagrodą specjalną Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

Gmina Brwinów rozpoczyna kolejną dużą inwestycję oświatową. 7 czerwca 2021 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym Ekobud s.c. na wykonanie projektu szkoły w Parzniewie. Firma ta wygrała przetarg, oferując wykonanie usługi za kwotę 504 300,00 zł.