Przeterminowane i niepotrzebne leki należy wyrzucać do specjalnie przeznaczonych na nie pojemników, które w gminie Brwinów zlokalizowane są w aptekach i punktach aptecznych.

1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy każdego, a główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.

Od 8 do 12 marca br. zostanie całkowicie zamknięty 120-metrowy odcinek ul. Krynicznej w Kaniach, od strony skrzyżowania z ul. Chopina.

Prace przy renowacji zabytkowego pałacu w brwinowskim parku sukcesywnie postępują.

Stowarzyszenie Koty Prezesowej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Gmina Brwinów dofinansowuje usuwanie azbestowych elementów dachów i elewacji. Do 31 października 2021 r. można składać w urzędzie wypełnione wnioski o dotację.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na budowę budynku biblioteki przy ul. Grodziskiej w Brwinowie. Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 15 marca br. do godz. 12.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.