W tym roku 38 odcinków dróg i ulic gminnych zostanie wyremontowanych. Nawierzchnia zostanie ułożona na drogach o łącznej długości ponad 7,5 km. Przetarg został ogłoszony w kwietniu 2022 r. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy.

 Organizacje pozarządowe uczestniczące w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. w zakresie w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego mogą składać poprawki błędów formalnych do poniedziałku 16 maja br. do godz. 18.00. Później rozpocznie się etap oceny merytorycznej ofert.

czytaj więcej...

Od 17 maja do 20 czerwca 2022 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. 

Kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców naszej gminy – dobiega końca remont ul. Kusocińskiego i ul. Turystycznej w Brwinowie. Jeszcze niedawno nawierzchnia dróg dojazdowych ul. Kusocińskiego i ul. Turystycznej była mocno zniszczona – „dziury na dziurze” to już historia.

4 maja 2022 r. ruszył Rowerowy Maj. W tym roku szkolnym w konkursie biorą udział  uczniowie wszystkich samorządowych szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Akcja będzie trwała do końca maja br.

Obchody 4 maja w Brwinowie były w tym roku wyjątkowe – w uroczystość św. Floriana zostały wprowadzone do tutejszego kościoła relikwie patrona parafii, swój Dzień Strażaka świętowali strażacy OSP i PSP, a JE ks. kard. Kazimierz Nycz poświęcił nową drabinę.

Pomaganie przybyszom z Ukrainy nie jest „biegiem na krótki dystans”, który można było szybko zakończyć. Do tej pory trwa zbieranie i wydawanie żywności w miejskiej hali sportowej w Brwinowie, gdzie akcję prowadzą wolontariusze wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury.

Od 29 kwietnia br. w Domaniewie została wprowadzona stała organizacja ruchu zamykająca możliwość dojazdu ul. Warsa i Sawy do bazy GDDKiA oraz przez DW718 na autostradę. Ulica jest drogą ślepą i prowadzi tylko do budynków i pól uprawnych.