język migowy

Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W (2022-2023)

Opublikowano:
Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W (2022-2023)

Zadanie pn. „Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W” zostało zrealizowane ze środków  państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W ramach inwestycji rozbudowana została droga gminna – ul. Szkolna na odcinku o łącznej długości 1.528,89 mb o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,50-6,00 m. Na całej długości objętego rozbudową odcinka ruch pieszych będzie się odbywał po wybudowanym w ramach zadania chodniku. Na odcinku o łącznej długości 1.299,89 mb wybudowana została infrastruktura przeznaczona dla ruchu rowerów w tym: ścieżka pieszo-rowerowa oraz ścieżka rowerowa.
Powstało pięciowylotowe rondo na skrzyżowaniu z ul. Jedwabną, któremu nadano nazwę „Rondo Witaczków”.
Powstały zjazdy publiczne oraz prywatne o nawierzchni z kostki betonowej, kilkadziesiąt miejsc postojowych w rejonie Orlika, nieutwardzone pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego, progi zwalniające, odwodnienie drogi, oświetlenie, kanał technologiczny, w okolicy boisk zlokalizowana została nowa wiata przystankowa. W ramach inwestycji usunięto również kolizje z istniejącą infrastrukturą. Została wprowadzona nowa organizacja ruchu, wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe. Powstało 11 przejść dla pieszych w tym 5 wyniesionych.
Wykonane zostały nie objęte wnioskiem odcinki dróg wewnętrznych odchodzące od ronda, w tym odcinek ul. Jedwabnej a także odcinek kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu.
Podczas realizacji inwestycji pełniony był wielobranżowy nadzór inwestorski.

Dofinansowanie: 5.273.089,61 zł
Całkowita wartość: 11.924.642,92 zł
Łączny koszt realizacji inwestycji, uwzględniający również nadzór inwestorski oraz zakres nie objęty wnioskiem o dofinansowanie wyniósł: 16.066.395,70 zł
Inwestycja została zrealizowana w latach 2022-2023

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy