język migowy

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Brwinowie

Opublikowano:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Brwinowie na ul. Sochaczewskiej i ul. Przejazd na drogach nr 311384W i 311441W (2021).

Zadanie zostało dofinansowane ze środków  Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

sochaczewska tablica

W ramach zadania wykonana została w 2021 r. przebudowa odcinków dróg gminnych – ul. Sochaczewskiej (311384W) oraz ul. Przejazd (311441W) w Brwinowie w rejonie ich skrzyżowania. W wyniku realizacji inwestycji, na objętych przebudową drogach wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego. Trójwylotowe skrzyżowanie dróg zostało wykonane jako wyniesione o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. W wyniku przebudowy powstały dwa zjazdy publiczne w pasie drogowym ul. Przejazd oraz wykonano budowę oraz przebudowę chodników. Odprowadzanie wód deszczowych oraz roztopowych z nawierzchni odbywa się powierzchniowo do przebudowanej w wyniku realizacji inwestycji sieci kanalizacji deszczowej.
Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dokonano zmiany pierwszeństwa ruchu na skrzyżowaniu (skrzyżowanie równorzędne), uzupełniono istniejące oznakowanie oraz wykonano nowe przejście dla pieszych w pasie drogowym ul. Sochaczewskiej.

Realizacja zadania poprawiła bezpieczeństwo w rejonie skrzyżowania i przejść dla pieszych zlokalizowanych na odcinkach dróg objętych inwestycją - istniejącego w ul. Przejazd oraz nowopowstałego w ul. Sochaczewskiej.

ulica sochaczewska

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy