język migowy

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Opublikowano:
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej zostały przeznaczone na dofinansowanie inwestycji:
- budowa ul. Słonecznej w Mosznie i Krosnach Wsi – etap I (2020),
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krynicznej w Kaniach (2021),
- przebudowa targowiska miejskiego – etap V (2020),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic nieruchomości w ul. Bratniej, Brzoskwiniowej, Agrestowej, Aroniowej, Dereniowej i Morelowej (2020),
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie (2021),
- budowa świetlicy w Kaniach – projekt i budowa (2021).

 

Budowa ul. Słonecznej w Mosznie i Krośnie Wsi – etap 1
Kwota dofinansowania: 1 381 456,07 zł
Koszt całkowity: 3 028 516,00 zł
Termin realizacji: 2020 r.

Budowa ul. Słonecznej została podzielona na etapy. W 2020 r. został wybudowany odcinek od posesji Moszna Parcela 59 do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną w Krośnie Wsi. Na odcinku o długości ok. 1 km została wybudowana asfaltowa jezdnia o szerokości ok. 5,5–6,5 m wraz z poboczami, chodnik wzdłuż zabudowań oraz skrzyżowanie wyniesione i zjazdy. Zostało również wykonanie nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Moszna Ul. Soneczna 1
Moszna Ul. Soneczna 1
Moszna Ul. Soneczna 2
Moszna Ul. Soneczna 2
Moszna Ul. Soneczna 3
Moszna Ul. Soneczna 3

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krynicznej w Kaniach
Kwota dofinansowania: 402 210,00 zł
Koszt całkowity: 402 210,00 zł
Termin realizacji: 2021 r.

W ul. Krynicznej została zbudowana kanalizacja sanitarna wraz z odgałęzieniami do posesji o łącznej długości ponad 730 m. Do zakończenia pozostały końcowe roboty drogowe m.in. wykończenie pobocza z kruszywa łamanego czy odtworzenie nawierzchni z nowych betonowych płyt drogowych.

Kanie Kryniczna
Kanie Kryniczna

Przebudowa targowiska miejskiego - etap V
Kwota dofinansowania: 719 357,49 zł
Koszt całkowity: 2 461 246 zł
Termin realizacji: 2020 r.


Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic nieruchomości w ul. Bratniej, Brzoskwiniowej, Agrestowej, Aroniowej, Dereniowej, Morelowej w Brwinowie
Kwota dofinansowania: 289 050,00 zł
Koszt całkowity: 291 510 zł
Termin realizacji: 2020 r.

Teren za ogródkami działkowymi przy ul. Bratniej stopniowo się zabudowuje. W ulicach noszących nazwy „owocowe” została zbudowana kanalizacja, a gmina Brwinów w kolejnych przetargach sprzedaje znajdujące się tam działki pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne. Długość wybudowanej kanalizacji wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości to ponad 681 m.

Budowa kanalizacji ul. Bratniej
Budowa kanalizacji ul. Bratniej
Budowa kanalizacji ul. Bratniej
Budowa kanalizacji ul. Bratniej
Budowa kanalizacji ul. Bratniej
Budowa kanalizacji ul. Bratniej

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie
Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł
Koszt całkowity: 1 437 164 zł
Termin realizacji: 2021 r.

Rozbudowa szkoły w Żółwinie była bardzo potrzebna z uwagi na rosnącą liczbę uczniów. W nowym skrzydle szkoły znajdzie się m.in. sześć sal lekcyjnych, stołówka i świetlica dla dzieci młodszych. Prace budowlane mają zakończyć się 2021 r.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żółwinie

Budowa świetlicy w Kaniach – projekt i budowa
Kwota dofinansowania: 386 141,44 zł
Koszt całkowity: 1 015 854 zł
Termin realizacji: 2021 r.

Świetlica w Kaniach powstaje przy ul. Piłsudskiego, na działce o powierzchni 3000 m kw., którą gmina Brwinów pozyskała w 2015 r. Zaplanowana powierzchnia zabudowy nowej świetlicy to 429 m kw., a powierzchnia użytkowa wyniesie 404 m kw. Budynek będzie składał się z dwóch kondygnacji – parteru wraz z poddaszem. W budynku będą m.in. dwie pracownie, aneks kuchenny, sala główna i toalety przystosowane do osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia do zajęć będą miały charakter wielofunkcyjny z możliwością organizacji zajęć o różnym charakterze, w zależności od bieżących potrzeb. Na poddaszu znajdzie się miejsce na pomieszczenie techniczne. Przy świetlicy powstanie parking z 17 miejscami, w tym 1 dla osób z niepełnosprawnościami, plac zabaw, siłownia plenerowa dla dorosłych oraz wiata na 20 rowerów.

Budowa świetlicy w Kaniach
Budowa świetlicy w Kaniach
Budowa świetlicy w Kaniach
Budowa świetlicy w Kaniach
Budowa świetlicy w Kaniach
Budowa świetlicy w Kaniach

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy