język migowy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Opublikowano:

Zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (2022)

Łączna wartość: 39 375,00 zł

Dofinasowanie: 31 500,00 zł

Wkład własny – wpłaty rodziców: 7 875,00 zł

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025” to wieloletni program, mający  wspierać rozwój czytelnictwa oraz modernizację bibliotek. Zadaniem programu jest wspieranie placówek wychowania przedszkolnego i szkół w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i przedszkolnych. Gmina Brwinów otrzymała dotację celową w wysokości 31 500,00 zł. Środki są przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek. W obecnej edycji wsparciem objęto placówki:

  1. Przedszkole nr 1 w Brwinowie,
  2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Brwinowie,
  3. Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żółwinie,
  4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie.

Zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (2022)


Książki dla brwinowskich przedszkoli – doposażenie placówek oświatowych w nowości wydawnicze (2021)

Termin realizacji: 2021 r.
Dotacja: 6 000,00 zł
Całkowity koszt projektu: 7 500,00 zł

Dotacja w wysokości 6 tys. zł na zakup nowości wydawniczych dla przedszkoli została przyznana gminie Brwinów w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 uchwalonego na lata 2021-2025 realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Książki dla brwinowskich przedszkoli – doposażenie placówek oświatowych w nowości wydawnicze (2021)

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy