język migowy

Mazowsze dla straży pożarnych

Opublikowano:

 

Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie
Kwota dofinansowania: 150.000,00 zł
Koszt całkowity: 1.500.000,00 zł
Termin realizacji: 2024 r.

Gmina Brwinów planuje w 2024 r. zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe. Zakupiony w ramach pomocy finansowej wóz znajdzie się w podziale bojowym i będzie pozostawał do dyspozycji druhów z OSP Brwinów.

Samochód współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "OSP-edycja 2024".

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy