język migowy

Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024

Opublikowano:

"Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Brwinów"

Kwota dofinansowania: 9.885,00 zł
Koszt całkowity: 19.770,00 zł
Termin realizacji: 2024 r.

W ramach zadania na terenie gminy Brwinów zostanie przeprowadzona akcja sterylizacji suk i kastracji psów. Zadanie obejmuje wykonanie 25 zabiegów sterylizacji i 14 zabiegów kastracji.
Zadanie pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Brwinów" współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy