język migowy

Mazowsze dla sołectw 2024

Opublikowano:

"Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kanie"

Kwota dofinansowania: 15.000,00 zł
Koszt całkowity: 60.500,00 zł
Termin realizacji: 2024 r.

Gmina Brwinów planuje w 2024 r. zakupić nowe urządzenie rekreacyjne na plac zabaw zlokalizowany w miejscowości Kanie. Zakres planowanego do realizacji zadania obejmuje zakup wraz z dostawą i montażem nowego, certyfikowanego urządzenia rekreacyjnego dla dzieci - zestawu zabawowego wspinaczkowo-sprawnościowego na stalowym słupie z plecionymi ptasimi gniazdami.
"Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kanie" zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

"Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Biskupic, Owczarni i Żółwina"

Kwota dofinansowania: 45.000,00 zł
Koszt całkowity: 135.000,00 zł
Termin realizacji: 2024 r.

Gmina Brwinów planuje w 2024 r. wykonać oświetlenie uliczne przy drogach powiatowych (Nr 3108W ul. Książenicka w Owczarni oraz Nr 1502W ul. Słoneczna w Żółwinie), a także przy drodze wojewódzkiej Nr 720 (Błonie - Nadarzyn) w Biskupicach. W ramach realizacji zadania planowana jest budowa 13 słupów wraz z montażem wysięgników oraz opraw oświetleniowych typu LED, a także montaż 4 sztuk opraw oświetleniowych typu LED oraz wysięgników na istniejących słupach.
"Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Biskupic, Owczarni i Żółwina" zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy