język migowy

„Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”

Opublikowano:

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego skierowany jest do powiatów i gmin województwa mazowieckiego, nieposiadających wystarczającego potencjału infrastruktury technicznej oraz mających ograniczone szanse na pozyskanie środków na realizację pilnych potrzeb mieszkańców z innych programów pomocowych dedykowanych rozbudowie infrastruktury.

„Budowa biblioteki przy ul. Grodziskiej w Brwinowie” (2022)

Kwota dofinansowania: 2 794 715,03 zł
Koszt całkowity: 4 657 859,39 zł
Termin realizacji: 2021–2022 r.

Biblioteka powstaje w sąsiedztwie obecnej siedziby i Urzędu Gminy Brwinów, a jej nowym adresem będzie ul. Grodziska 10A. Wykonawca wybrany w przetargu poza budową biblioteki i wyposażeniem budynku ma za zadanie zagospodarowanie terenu, budowę zjazdu publicznego i infrastruktury technicznej, przebudowę zatoki postojowej w pasie ulicy Grodziskiej.
Nowa biblioteka będzie budynkiem energooszczędnym, a jej powierzchnia całkowita wyniesie ok. 1023 m2. Budynek będzie składał się z dwóch kondygnacji. Na parterze została zaprojektowana m.in. czytelnia prasy i czytelnia ogólna, oddział dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, sala wielofunkcyjna ze schowkiem, toalety ogólnodostępne w tym toaleta dostosowana do użytku dla osób z niepełnosprawnościami, a także pokoje administracyjne i pomieszczenie socjalne. Na piętrze będą znajdować się pomieszczenia techniczne i wentylatornia. Przy budynku powstaną zewnętrzne czytelnie dla dzieci i dorosłych. Projekt zakłada też nasadzenia zieleni ozdobnej – krzewów, drzew czy traw ozdobnych – które uatrakcyjnią teren i uprzyjemnią czas osobom odwiedzającym bibliotekę.

 

„Rozbudowa ulicy Kępińskiej w Brwinowie na odcinku łączącym DP3126W z DW719” (2022)

Kwota dofinansowania: 1.603.524,82 zł
Koszt całkowity: 2.855.286,07 zł
Termin realizacji: 2021-2022 r.

 

Odcinek ulicy Kępińskiej pełni ważną funkcję komunikacyjną na obszarze południowo-wschodniego Brwinowa, łącząc dwie drogi wyższego rzędu – powiatową oraz wojewódzką. Stanowi on dojazd do centrum miasta poprzez połączenie z powiatową ul. Wilsona, a w przeciwnym kierunku dochodzi do drogi wojewódzkiej DW nr 719. Dla mieszkańców jest użyteczną drogą dojazdową do prywatnych posesji oraz zlokalizowanych w jej pobliżu firm. W związku z tak istotną funkcją ulicy Kępińskiej rozbudowano jej odcinek o długości około 710 m łączący ul. Wilsona z drogą wojewódzką DW719. W ramach projektowanej inwestycji m.in. wykonano trzy wyniesione skrzyżowania, ułożono nową nawierzchnię asfaltową, wymieniono i zbudowano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi, wykonano prawostronny chodnik oraz podjazdy do posesji. W miejscach przejść przez ulice ciągi piesze zostały obniżone do poziomu jezdni, zamontowano wypustki dla osób niewidomych i niedowidzących. Teren pobocza pasa drogowego został zagospodarowany – wykonano plantowanie i posiano trawę.

 

Zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Kępińskiej w Brwinowie na odcinku łączącym DP31262W z DW719” zrealizowano przy współudziale z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Pruszkowskiej w Brwinowie” (2021)
Kwota dofinansowania: 1 102 318,48 zł
Całkowita wartość zadania: 3 738 237,79 zł
Termin realizacji: 2021 r.

Ulica Pruszkowska została rozbudowana na odcinku od ronda W. Kowalskiego do ronda F. Nowosielskiego, na którym powstały m.in. nowa jezdnia, zjazdy i chodniki, a także oświetlenie uliczne. U zbiegu ul. Pruszkowskiej i Peronowej powstało skrzyżowanie wyniesione, mające na celu poprawienie bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Aby ograniczyć prędkość pojazdów, próg zwalniający oraz skrzyżowanie wyniesione zostały zastosowane dodatkowo przy ul. Orlej. W ramach inwestycji zostały także wybudowane: kanalizacja deszczowa i studzienki ściekowe oraz zostały przebudowane sieci rozdzielcze. Powstało też 59 miejsc parkingowych dla osób korzystających z PKP i robiących zakupy w pobliskich sklepach. Została wybudowana ścieżka rowerowa (środki z RPO WM 2014-2020), a w pobliżu windy przy wejściu na peron kolejowy i w ul. Pruszkowskiej od strony torów PKP znajdują się stojaki na rowery z miejscami na 46 rowerów.

 

 

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy