język migowy

Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023

Opublikowano:

Kwota dofinansowania: 7.475,00 zł
Koszt całkowity: 14.950,00 zł
Termin realizacji: 2023 r.

Jednym z celów Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt „Mazowsze dla zwierząt 2023” jest wsparcie finansowe gmin w działaniach dążących do ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności.

W ramach realizacji zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Brwinów”  współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego Gmina Brwinów przeprowadziła akcję sterylizacji oraz kastracji 29 psów właścicielskich, należących do osób zamieszkałych na terenie gminy.

W dniach od 20.07.2023 r. do 30.09.2023 r. przeprowadzono sterylizację 19 suk oraz kastrację 10 psów. Z pośród wskazanych powyżej zwierząt 19 zostało również oznakowanych za pomocą mikrochipów wraz z ich rejestracją w bazie SAFE ANIMAL.

Maz Dla Zwierzat Pelnokolorowa
Przed Zabiegiem
Przychodnia Wet
Logo 25lat Mazowsze Poziom

 

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy