język migowy

Mazowsze dla czystego powietrza

Opublikowano:
Mazowsze dla czystego powietrza

Czyszczenie mechaniczne ulic na mokro na terenie gminy Brwinów

mazowsze dla czystego powietrza

Kwota dofinansowania: 122 512 zł
Koszt całkowity: 163 350 zł
Termin realizacji: 2023 r.

 

Zakończyło się sprzątanie ulic na mokro na terenie gminy Brwinów. Projekt obejmował zakup usługi mycia gminnych dróg na terenie obszarów zabudowanych. Poza czyszczeniem mechanicznym jezdni przy wykorzystaniu specjalistycznej zamiatarki oczyszczane były również pasy przykrawężnikowe z piasku, przerostów zieleni i innych odpadów na drogach utwardzonych.

 

Zadanie pn. „Czyszczenie mechaniczne ulic na mokro na terenie gminy Brwinów” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”. Wysokość dofinansowania wyniosła 122 512 zł.

 

Mazowsze dla czystego powietrza

mazowsze dla czystego powietrza

Kwota dofinansowania: 6.300 zł
Koszt całkowity: 12.600 zł
Termin realizacji: 2022 r.

Celem programu jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza. Program wspiera też gminy w realizacji działań wynikających z przepisów prawa miejscowego, np. programu ochrony powietrza, planu działań krótkoterminowych, uchwały antysmogowej.

Realizacja zadania pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w Gminie Brwinów” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, który jest kontynuacją realizowanego od 2019 roku „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza”, polegała na zakupie nowych narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej: wiadra metalowego oraz tacy, a także przyrządów do pobierania materiału z palenisk. Pozostała kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów laboratoryjnego przebadania próbek.

Mazowsze dla czystego powietrza
Mazowsze dla czystego powietrza
Mazowsze dla czystego powietrza
Mazowsze dla czystego powietrza
Mazowsze dla czystego powietrza
Mazowsze dla czystego powietrza
Mazowsze dla czystego powietrza
Mazowsze dla czystego powietrza
Mazowsze dla czystego powietrza
Mazowsze dla czystego powietrza
Mazowsze dla czystego powietrza
Mazowsze dla czystego powietrza
Mazowsze dla czystego powietrza
Mazowsze dla czystego powietrza

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy